ชื่อบริษัท :  บจก. 55 กิฟท์ (55 GIFT)
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.gorillazbabe.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member