ชื่อบริษัท :  บจก. เทอริเนกซ์สยาม
(TERINEX SIAM CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.terinexsiam.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member