ชื่อบริษัท :  บจก. ฮงเส็งการทอ (HONG SENG KNITTING)
ประเภทธุรกิจ : Textile
เว็บไซต์ :   www.hongseng.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member