ชื่อบริษัท :  บจก. เมดิแคร์ เฮลธ์กรุ๊ป (MEDICARE HEALTH GROUP)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.medicare.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member