ชื่อบริษัท :  บจก. หงีเฮงแชมเปี้ยน กรุ๊ป (NGE HENG CHAMPION GROUP)
ประเภทธุรกิจ : The Printing and Paper Packaging
เว็บไซต์ :   www.nghenvelope.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member