ชื่อบริษัท :  บจก. เจ.ซี.เจ. (J.C.J.)
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.jcj.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member