ชื่อบริษัท :  บจก. เมโทร แลบบอราทอรีส์ (METRO LABORATORIES)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   -
เจรจาธุรกิจกับ BM Member