ชื่อบริษัท :  บจก. วรบุลลา อินเตอร์เนชั่นแนล บิวตี้ แอนด์ สปา (VORA BULA INTERNATIONAL BEAUTY & SPA)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.vorabula.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member