ชื่อบริษัท :  บจก. มาสเตอร์แพ็ค-เอเชีย (MASTER PAC-ASIA)
ประเภทธุรกิจ : Petroleum Refining
เว็บไซต์ :   www.mpac-asia.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member