ชื่อบริษัท :  บจก. เจ.ที.ซิลค์
ประเภทธุรกิจ : Garments
เว็บไซต์ :   www.goldenthaisilk.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member