ชื่อบริษัท :  บจก. เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล (EXCEL TRANSPORT INTERNATIONAL)
ประเภทธุรกิจ : Logistics
เว็บไซต์ :   www.exctrans.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member