ชื่อบริษัท :  ร้าน หยกทิพย์ (YOKETHIP)
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เว็บไซต์ :   www.yokethip.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member