ชื่อบริษัท :  บจก. กลอนกิจ เทรด (KLONKIJ TRADE)
ประเภทธุรกิจ : Auto Parts
เว็บไซต์ :   www.klonkij.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member