ชื่อบริษัท :  บจก. สยามบุณฑริก (SIAM LOTUS)
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เว็บไซต์ :   www.nsttsteel.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member