ชื่อบริษัท :  บจก. ยูนิ จี (UNI G)
ประเภทธุรกิจ : Leather Based
เว็บไซต์ :   www.unig.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member