ชื่อบริษัท :  บจก. อุดมโลหะกิจ (1975) (UDOM METAL TRADING (1975))
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เว็บไซต์ :   www.umtgroup.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member