ชื่อบริษัท :  บจก. ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ (TANG SIA PING METAL WORKS)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.tspmetal.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member