ชื่อบริษัท :  บจก. ทริโอเท็ค (บางกอก) (TRIO-TECH (BANGKOK))
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.triotech.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member