ชื่อบริษัท :  บจก. ทะเลทอง แฟคตอรี่ (TALAYTHONG FACTORY)
ประเภทธุรกิจ : Agricultural Machinery Manufacturers
เว็บไซต์ :   www.talaythong.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member