ชื่อบริษัท :  บจก. มาซูม่า (ประเทศไทย) (MAZUMA (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.mazuma.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member