ชื่อบริษัท :  บจก. บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น (BLUE OCEAN COMMUNICATION)
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.blueocean.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member