ชื่อบริษัท :  บจก. เฟล็กโซรีเสิร์ซกรุ๊ป (FLEXORESEACH)
ประเภทธุรกิจ : Pulp and Paper
เว็บไซต์ :   www.flexoresearch.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member