ชื่อบริษัท :  หจก. กลชาญการสร้าง (KONLACHARN CONSTRUCTION)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.kccgroup.org
เจรจาธุรกิจกับ BM Member