ชื่อบริษัท :  ร้านนาพาเอ็นเตอร์ไพรซ์
ประเภทธุรกิจ : Garments
เจรจาธุรกิจกับ BM Member