ชื่อบริษัท :  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SAHA PATHANA INTER-HOLDING)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.spi.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member