ชื่อบริษัท :  บจก. เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (BEST CARE INTERNATIONAL (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Biotech
เว็บไซต์ :   www.bcithailand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member