ชื่อบริษัท :  บจก. คิโยชิ (Kiyoshi)
ประเภทธุรกิจ : Auto Parts
เว็บไซต์ :   www.kyc.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member