ชื่อบริษัท :  บจก. บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) (BITWISE (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Air-Conditioning and Refrigeration
เว็บไซต์ :   www.bitwise.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member