ชื่อบริษัท :  บจก. เจ แอนด์ พี อินเตอร์เทรด (J&P Intertrade)
ประเภทธุรกิจ : Leather Based
เว็บไซต์ :   www.gianferrente.net
เจรจาธุรกิจกับ BM Member