ชื่อบริษัท :  หจก. ถาวรเมดไลน์ (Thavorn Medline)
ประเภทธุรกิจ : Petrochemical
เว็บไซต์ :   www.thavornmedline.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member