ชื่อบริษัท :  บจก. สหชัยแลนด์
ประเภทธุรกิจ : Garments
เจรจาธุรกิจกับ BM Member