ชื่อบริษัท :  บจก. คลาสสิค คลาส (CLASSIC CLASS)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.tomex.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member