ชื่อบริษัท :  บจก. ลาภวิเศษกสิกิจ ธุรกิจ (Larpwisetkasikij Business)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.ricemind.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member