ชื่อบริษัท :  บจก. เบต้า (เอเซีย) คอร์ปอเรชั่น (BETA (ASIA) CORPORATION)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.betaasia.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member