ชื่อบริษัท :  บจก. นิวทรีเร (Nutrire)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.mynutrire.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member