ชื่อบริษัท :  บจก. ดี ไทย เพอร์เฟค ฟู้ดส์ (DEE THAI PERFECT FOODS)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.deethai.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member