ชื่อบริษัท :  บจก. ภาวิวัฒน์ (Parviwat)
ประเภทธุรกิจ : Glass Manufacturers
เว็บไซต์ :   www.parviwat.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member