ชื่อบริษัท :  บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (Thai Coating Industrial)
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.thaicoating.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member