ชื่อบริษัท :  หจก. เท็พพ์
ประเภทธุรกิจ : Garments
เจรจาธุรกิจกับ BM Member