ชื่อบริษัท :  บจก. ฟู้ดส์ฟิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Foodsfield International)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   -
เจรจาธุรกิจกับ BM Member