ชื่อบริษัท :  บจก. ยู เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ (U Healthcare Center)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.enrichma-skincare.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member