ชื่อบริษัท :  บจก. สิ่งทอซาติน (Satin Textiles)
ประเภทธุรกิจ : Textile
เว็บไซต์ :   www.pasaya.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member