ชื่อบริษัท :  บจก. ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้
ประเภทธุรกิจ : Garments
เว็บไซต์ :   www.doublestaricl.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member