ชื่อบริษัท :  บจก. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ (IMPACT Exhibition Management)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.impact.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member