ชื่อบริษัท :  บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ (H & B Intertex)
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.rainflowerclub.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member