ชื่อบริษัท :  บจก. เบรนสตรีม (Brainstream)
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.iself.biz
เจรจาธุรกิจกับ BM Member