ชื่อบริษัท :  หสน. เคเอชซี เบสท์ (KHC Best Limited Parthnership)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.facebook.com/LipscareBhaesajchakorn
เจรจาธุรกิจกับ BM Member