ชื่อบริษัท :  บมจ. คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ (Carpets International Thailand)
ประเภทธุรกิจ : Textile
เว็บไซต์ :   www.carpetsinter.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member