ชื่อบริษัท :  บจก. ซัม ซิสเท็ม (Sum System)
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.sumsystem.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member