ชื่อบริษัท :  บจก. ส.กิจวัฒนา ฟู้ดส์ (S. Kijwatana Foods)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.shogune.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member